Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Wyniki kontroli NIK w szpitalu w Inowrocławiu

szpital inowrocław NIK kontrola protokół z kontroli NIK wystąpienie pokontrolne NIK

44 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2014 - 19:55:49

Z Wystąpienia pokontrolnego NIK z kontroli w Szpitalu im. L. Błażka w Inowrocławiu:

 

"Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły:
- niesporządzania korekt sprawozdań Rb-Z za okres od IV kw. 2011 r. do II kw. 2013 r.;
- planowania redukcji zatrudnienia z naruszeniem przepisów wewnętrznych ustalających minimalne zatrudnienie pielęgniarek i położonych;
- zaprzestania udzielania przez Szpital świadczeń w zakresie stacjonarnej rehabilitacji leczniczej z naruszeniem Statutu Szpitala;
- nieterminowego regulowania składek ZUS;
- dopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych skutkujących zapłatą odsetek;
- zastosowania w 4 badanych postępowaniach o zamówienie publiczne trybu z wolnej ręki, pomimo niewystępowania ustawowych przesłanek do jego stosowania;
- nieprzekazania w 1 badanym postępowaniu o zamówienie publiczne ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
- zamieszczenia ze znacznym opóźnieniem trzech ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych;
- udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej na okres kwiecień – czerwiec 2012 r. z naruszeniem szeregu przepisów, w tym dotyczących: publikacji wyniku konkursu ofert, rozpatrywania odwołań, dopuszczalnych trybów rozwiązywania umowy oraz zasad zawierania umowy wyłącznie po przeprowadzeniu konkursów ofert;
- zawarciu z Dyrektorem Szpitala 2 umów zlecenia na zapewnienie całodobowej opieki medycznej bez stosowania przepisów ustawy o działalności leczniczej;
- sporządzenia nierzetelnej dokumentacji w 2 postępowaniach o zamówienie publiczne (m.in. protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wniosku o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego, ogłoszenia o udzielonym zamówieniu publicznym).

 

(...)

 

Na koncie koszty reklamy ujęto m.in. koszty zakupu przez Szpital pozycji książkowej pn. „Z dziejów lecznictwa w Inowrocławiu cz.2”.

NIK zwraca uwagę, że zakup wyżej wymienionej pozycji książkowej nie był związany ze statutową działalnością Szpitala. Ponadto działalność wydawnicza nie była ujęta w Statucie obowiązującym na dzień podpisania umowy. W sytuacji znacznych niedoborów finansowych i kłopotów z bieżącą regulacją zobowiązań (zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy wynosiły 2.389.366 zł) wydatek na książkę promującą osiągnięcia Szpitala w latach 1945-1987 nie był według NIK uzasadniony, tym bardziej, że większość z zakupionych książek po ponad roku od zakupu pozostawała nierozpakowana w magazynie Szpitala, pozostałą część rozdano.

 

I CO NA TO RADA POWIATU, KTÓRA NADZORUJE FUNKCJONOWANIE SZPITALA??????

 #2 ~???~

~???~
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2014 - 20:42:46

Z Wystąpienia pokontrolnego NIK z kontroli w Szpitalu im. L. Błażka w Inowrocławiu:

 

"Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły:
- niesporządzania korekt sprawozdań Rb-Z za okres od IV kw. 2011 r. do II kw. 2013 r.;
- planowania redukcji zatrudnienia z naruszeniem przepisów wewnętrznych ustalających minimalne zatrudnienie pielęgniarek i położonych;
- zaprzestania udzielania przez Szpital świadczeń w zakresie stacjonarnej rehabilitacji leczniczej z naruszeniem Statutu Szpitala;
- nieterminowego regulowania składek ZUS;
- dopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych skutkujących zapłatą odsetek;
- zastosowania w 4 badanych postępowaniach o zamówienie publiczne trybu z wolnej ręki, pomimo niewystępowania ustawowych przesłanek do jego stosowania;
- nieprzekazania w 1 badanym postępowaniu o zamówienie publiczne ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
- zamieszczenia ze znacznym opóźnieniem trzech ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych;
- udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej na okres kwiecień – czerwiec 2012 r. z naruszeniem szeregu przepisów, w tym dotyczących: publikacji wyniku konkursu ofert, rozpatrywania odwołań, dopuszczalnych trybów rozwiązywania umowy oraz zasad zawierania umowy wyłącznie po przeprowadzeniu konkursów ofert;
- zawarciu z Dyrektorem Szpitala 2 umów zlecenia na zapewnienie całodobowej opieki medycznej bez stosowania przepisów ustawy o działalności leczniczej;
- sporządzenia nierzetelnej dokumentacji w 2 postępowaniach o zamówienie publiczne (m.in. protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wniosku o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego, ogłoszenia o udzielonym zamówieniu publicznym).

 

(...)

 

Na koncie koszty reklamy ujęto m.in. koszty zakupu przez Szpital pozycji książkowej pn. „Z dziejów lecznictwa w Inowrocławiu cz.2”.

NIK zwraca uwagę, że zakup wyżej wymienionej pozycji książkowej nie był związany ze statutową działalnością Szpitala. Ponadto działalność wydawnicza nie była ujęta w Statucie obowiązującym na dzień podpisania umowy. W sytuacji znacznych niedoborów finansowych i kłopotów z bieżącą regulacją zobowiązań (zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy wynosiły 2.389.366 zł) wydatek na książkę promującą osiągnięcia Szpitala w latach 1945-1987 nie był według NIK uzasadniony, tym bardziej, że większość z zakupionych książek po ponad roku od zakupu pozostawała nierozpakowana w magazynie Szpitala, pozostałą część rozdano.

 

I CO NA TO RADA POWIATU, KTÓRA NADZORUJE FUNKCJONOWANIE SZPITALA??????

 


A czy były jakieś zalecenia N I K - u? Jeżeli nie to o co chodzi.#3 ~marek~

~marek~
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2014 - 21:08:06

 

A czy były jakieś zalecenia N I K - u? Jeżeli nie to o co chodzi.

 

 

 

Zalecenie NIK były w sprawie kopalni.
Ale to nie starostwo miało je wykonywać, więc internetowe żołnierzyki milczą, bo wstyd :)#4 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2014 - 21:25:08

 

A czy były jakieś zalecenia N I K - u? Jeżeli nie to o co chodzi.

 

 Przeczytaj wystąpienie pokontrole to sie dowiesz. Wszytsko chcesz mieć podane na tacy???#5 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 08 kwiecień 2014 - 06:41:40

A kto tak cięzko się zapracował nad pisaniem tej ksiązki. Widziano jak w godzinach pracy pewien pan z UM pisał.

#6 ~pacjent~

~pacjent~
 • Goście

Napisano 08 kwiecień 2014 - 13:01:53

A ja słyszałem, że dyrektor szpitala dostał od Pana Starosty w tym roku nagrodę za wspaniałe wyniki w zarządzaniu szpitalem. Po mojemu to zalatuje patologią - trzeba ją wyleczyć!#7 ~Marek~

~Marek~
 • Goście

Napisano 09 kwiecień 2014 - 13:43:51

Ciekawe kogo pociągną do odpowiedzialności? Dyrektor?.......#8 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 09 kwiecień 2014 - 19:33:31

Już dyrek oraz starosta powinni tracić posadę + sekretarz z Urzędu Miasta, który tą książeczkę napisał. Widać, że ewidentnie ktoś tu zarobił kosztem mieszkańców. Szpital ma długi, a dyrek sobie książeczki do promocji kupuje.

 

>>>Od kiedy szpital trzeba reklamować???? Tam przychodzą pacjenci, a nie klienci!<<<

 

Ciekawe ile dostał Strachanowski czy jak on tam się nazywa za napisanie tego bubla????#9 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 10 kwiecień 2014 - 22:07:06

A ja słyszałem, że dyrektor szpitala dostał od Pana Starosty w tym roku nagrodę za wspaniałe wyniki w zarządzaniu szpitalem. Po mojemu to zalatuje patologią - trzeba ją wyleczyć!

 

Nagrody se dają, a kasy na leczenie nie ma i przez to są kolejki kilometrowe do każdego specjalisty! Wstyd na całe miasto!#10 ~pacjetnt2~

~pacjetnt2~
 • Goście

Napisano 11 kwiecień 2014 - 00:57:09

Już dyrek oraz starosta powinni tracić posadę + sekretarz z Urzędu Miasta, który tą książeczkę napisał. Widać, że ewidentnie ktoś tu zarobił kosztem mieszkańców. Szpital ma długi, a dyrek sobie książeczki do promocji kupuje.

 

>>>Od kiedy szpital trzeba reklamować???? Tam przychodzą pacjenci, a nie klienci!<<<

 

Ciekawe ile dostał Strachanowski czy jak on tam się nazywa za napisanie tego bubla????

Dokładnie. Jak mają mało pacjentów - w co wątpię - to niech podniosą jakość usług. Co to ma być w ogóle za reklama??? Po co??? Na co??? Kto na tym zarobił?#11 ~lex~

~lex~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 14:01:52

Z Wystąpienia Pokontrolnego NIK z kontroli w Szpitalu im. L. Błażka w Inowrocławiu:

 

 

,, Ocena ogólna  II. Ocena kontrolowanej jednostki

                           Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie miomo stwierdzonych        nieprawidłowości (Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.) działalność Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zwanego dalej również ,,Szpitalem" lub ,,PSZOZ" w kontrolowanym zakresie:

 

Pozytywną ocenę uzasadnia realizacja w Szpitalu zadań polegających na :

- rzetelnym prowadzeniu ewidencji należności, zobowiazań przychodów i kosztów ;

- prawidłowym prezentowaniu danych w sprawozdawczości finansowej :

- rzetelnym planowaniu finansowych założeń dla działań w zakresie racjonalizacji kosztów ;

- przedkładaniu dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Szpitala - do opinii Rady    Społecznej i zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego;

-terminowym wdrożeniu działań zmierzajacych do poprawy wyniku finansowego , zapewniajacych zahamowanie niekorzystnych tendencji w finansach Szpitala, które ujawniły sie w okresie IV kw. 2011r.- I połowa 2012r.;

Jako przykłd dobrej praktyki NIK wskazuje funkcjonowanie Szpitala bez zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych , a takze niepodejmowanie współpracy z podmiotami skupiającymi wierzytelności.

..

...

...

 

Wnioski pokontrolne IV. Uwagi i wnioski

                              Przedstawijąc powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli ,

                              Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust 1 pkt5 ustawy z dnia 23

                              grudnia 1994r.o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o:

 

                              1. podjęcie działań zapewniających sporzadzanie koret sprawozdań Rb - Z w

                                  przypadku zmian w ewidencji ksiegowej dotyczącej zobowiązań:

 

                              2. poinformowanie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o rozbieżności między

                                  Statutem Szpitala a stanem faktycznym w zakresie realizacji świadczeń

                                  stacjonarnej rehabilitacji leczniczej;

                  

                              3. rozważenie wszczynania powtarzajacych sie zamówień publicznych oraz 

                                  konkursów ofert na świadczenia medyczne w terminach umożliwiajacych

                                  rozstrzygnięcie postępowań przed wygaśnieciem poprzednio zawartych

                                  umów i jednocześnie w sposób zapewniający ciąglość realizacji zadań;

                             

                              4. stosowanie trybów zamówień publicznych z wolnej ręki tylko w przypadku

                                  zaistnienia przesłanek uzasadniajacych możliwość ich zastosowania i w

                                  zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań;

 

                              5. zapewnienie prawidłowej i terminowej publikacji ogłoszeń zwiazanych z

                                  dokonywanymi zamówieniami publicznymi:

 

                              6. zapewnienie prawidłowego ustalenia i opisywania wartości szacunkowej

                                  zamówienia publicznego;

                     

                              7. podjęcie skutecznych działań organizacyjnych majaych na celu wzmożenie

                                  nadzoru nad prawidłowościąudzielania zamówień publicznych i

                                  sporządzonej w toku postepowańdokumentacji;

                             

                              8. dokonanie analizy, co do mozliwosci przeniesienia na wykonawcę umowy z 

                                  18.01.2011r.,odpowiedzialności za nieuznane przez Oddzial NFZ

                                  świadczenia i nałozone kary umowne.                                             "

 

Tak oto wygląda dokonana przez NIK  pełna ocena końcowa Szpitala  oraz wnioski pokontrolne.

Kontrola trwała  7 m-cy , obejmowała zarządzanie i gospodarkę finansową Szpitala za ostatnie 3 lata. W badanym okresie Szpital udzielił  194 zamówień publicznych a NIK  stwierdziła nieprawidłowości w 4 i zgłosiła uwagi do nastepnych 4, razem 8 na 194 (!) .

 

Żadna z opisanych wybiórczo przez ~Gościa~ nieprawidłowosci, wg NIK i  wniosków koncowych kontroli ,nie kwalifikowała się  do jakiegokolwiek postępowania dysyplinarnego o innym nie wspominając.

 

Zarząd Powiatu Inowroclawskiego w imieniu Rady Powiatu , szczegółowo i prawidłowo nadzoruje Szpital co potwierdziła NIK w ocenie ogólnej ( czytaj wyżej).

 

Tak na marginesie , każdego roku ponad 1500 pacjentów za kwotę 5 000 000 zł. przyjmowanych jest do leczenia w Szpitalu w Inowroclawiu ponad limit okreslony przez NFZ .

Pieniądze na ich leczenie musi wygospodarować dyrekcja Szpitala z pozostalej dzialalności, gdyż NFZ   za nich nie płaci, a jeżeli już to z opóźnieniem kilkunastomiesięcznym  i  to tylko w części, najczęściej to jest ok 30% .

 

Pomimo tego Szpital nigdy nie straszył pacjentów wyczerpaniem limitów i nie  odmawiał przyjęć  ponieważ taka była wola właściciela czyli Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Inowroclawskiego.

 

Próba poszukania przez oponentów  haków na Starostę w Szpitalu nie powidła się więc ,,Gośćie" kleją teraz pseudoargumenty z wyrwanych fragmentów Raportu NIK wg starej propagandowej zasady: jesli prawda nam nie odpowiada tym gorzej dla prawdy. Znacie to ????

 

Na koniec ,,zatroskanemu" o dobro Szpitala ~Gościowi ~życzę, aby  podobnie pozytwnie skończyło się dochodzenie i kontrola dot. braków na listach członków jednego ze związków zawodowych Kopalni i niezasadnie pobranego wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #12 ~zainteresowany~

~zainteresowany~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 16:00:20

Widać, że przydupasa starosty mamy na forum, który wnikliwie przeanalizował raport. A może wspomnisz też o:

- długach szpitala, 

- niekomepetencji i arogancji niektórych lekarzy,

- kupowanie w ramach reklamy książeczek sekretarza Urzędu Miasta

i innych nieprawidłowościach, które są na porządku dziennym w szpitalu!

 

P.S. Radzę czytać gazty, a szczególnie Pomorską, bo sprawa związków została umorzona.#13 ~szpital = patologia~

~szpital = patologia~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 16:47:27

@lex (= starosto lub jego popleczniku) wpisz sobie w Google

Podaj się za ministra, to przeżyjesz!

i wstudu oszczędź. Taki jest obraz inowrocławskiego szpitala. Za pieniądze, które mogłby być przeznaczone na nowy sprzęt dyrektor funduje obie jakieś pożal się boże książeczki do promocji. Przetargi na jedzenie organizowane na chybił trafił i całkiem przez przypadek wygrywa brat prezydenta bydgoszczy, który założył firmę miesiąc wszcześniej. A akcja z tym, że przecięnty mieszkaniec Inowrocławia  czeka do lekarza 400dni, a minister jest przyjmowany od ręki? Co pan na to powiesz? Gdzie równouprawnienie? Gdzie dobro pacjentów? Takimi tekstami, że ocena szpitala jest pozytywna to możesz sobie radnych powiatu mamić, a nie nas - mieszkańców. Każdy kto był na izbie przyjęć, albo leżał w szpitalu wie, jaka to kraina mlekiem i miodem płynąca. W noramalnym świecie po takich wpadkacha dyrektor i jego zatępca powinni zrezygnować z tych swoich stołków, ale widać, że im się do d@pu przyspawały.#14 ~Ix~

~Ix~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 16:58:07

A ja słyszałem, że dyrektor szpitala dostał od Pana Starosty w tym roku nagrodę za wspaniałe wyniki w zarządzaniu szpitalem. Po mojemu to zalatuje patologią - trzeba ją wyleczyć!

Patologia to pół biedy, to jest epidemia i potrzebna kwarantanna, natychmiast!#15 ~lex~

~lex~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 17:00:03

~zainteresowany~Gościu~

Podobno chciałeś rozmawiać o raporcie NIK , a tam ani słowem nie wspomniano o długach Szpitala , ,,niekompetencji arogancji niektórych lekarzy"  więc stosujesz zasadę jesli prawda nam nie odpowiada tym gorzej dla prawdy....

Jak boli  Cię arogancja i niekompetencja niektórych lekarzy to otwórz nowy temat ,bo jeszcze raz powtarzam w raporcie NIK z kontroli Szpitala nie ma o tym ani słowa.

 

 

W sprawie związków ,a raczej nizasadnie pobranego wynagrodzenia , to proponuję spokojnie poczekajmy na ostateczny wynik działań  zarządu Kopalni w tym temacie. No chyba ,  że ~zainteresowany Gościu ~ nie za bardzo spokojnie czekać może ... 

 #16 ~lex~

~lex~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 17:15:56

Znaczy zabrakło argumentów , przechodzimy do obelg...to taki inowrocławski ,,polityczny standarcik "  tych co wszystko wiedzą i robią najlepiej... także wtedy gdy  likwidująć  Izbę Wytrzeźwień skazali ciężko chorych pacjentów na przebywanie z pijakami w Szpitalu. Gratuluję  dobrego samopoczucia ... #17 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 17:45:48

~zainteresowany~Gościu~

Podobno chciałeś rozmawiać o raporcie NIK , a tam ani słowem nie wspomniano o długach Szpitala , ,,niekompetencji arogancji niektórych lekarzy"  więc stosujesz zasadę jesli prawda nam nie odpowiada tym gorzej dla prawdy....

Jak boli  Cię arogancja i niekompetencja niektórych lekarzy to otwórz nowy temat ,bo jeszcze raz powtarzam w raporcie NIK z kontroli Szpitala nie ma o tym ani słowa.

 

 

W sprawie związków ,a raczej nizasadnie pobranego wynagrodzenia , to proponuję spokojnie poczekajmy na ostateczny wynik działań  zarządu Kopalni w tym temacie. No chyba ,  że ~zainteresowany Gościu ~ nie za bardzo spokojnie czekać może ... 

Przeczytaj pierwszy wpis ze zrozumieniem - szczególnie txt zaznaczony na czerowono, a potem cały raport NIK - jest tam mowa o niedoborach finansowych, nieregulowaniu płatności w terminie, kolosalnych odsetkach itp. Myślenie czasem boli...#18 ~Slawek~

~Slawek~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 17:48:11

Ireneuszu Be z PSL kończ#19 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 18:13:41

Nie ma się co dziwić, że wyniki kontroli NIK chcą zamieść pod dywan i uważają, że nic się nie stało. Przeto siostra dyrektora szpitala jest sędziną w naszym sądzie, radny Beśka jest Gł. Specjalistą ds. techniczno-administracyjnych i to nie zgadniecie gdzie?! W szpitalu! A ten od sławnej książeczki nie dość, że jest sekretarzem w Urzędzie Miata, radnym powiatu to chyba ma jakieś powiązania z Ludmiłą Strachanowską Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główną Księgową oczywiście w naszym inowrocławskim szpitalu - nie wierze, że takie samo nazwisko to zbieg okoliczności.

 

 #20 ~onufry~

~onufry~
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2014 - 18:24:39

To kolejny historyk od rzadzenia mistem z ekipy Brejzy. Autor monografii i sekretarzDodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: szpital, inowrocław, NIK, kontrola, protokół z kontroli NIK, wystąpienie pokontrolne NIK

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych