Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Straż Miejska w Radziejowie


348 odpowiedzi w tym temacie

#61 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 21 styczeń 2012 - 08:35:51

A może jakiemuś młodemu co synem znacznego obywatela miasta lub jego znajomych staż się kończyw urzędzie i trzeba chłopaka gdzieś upchnąć no więc padło na Straż Miejską.

#62 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 21 styczeń 2012 - 17:32:29

A może jakiemuś młodemu co synem znacznego obywatela miasta lub jego znajomych staż się kończyw urzędzie i trzeba chłopaka gdzieś upchnąć no więc padło na Straż Miejską.


Ale po co jak w PUP są wakaty, a dobra posada :D

#63 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 21 styczeń 2012 - 20:06:43

Burmistrz Miasta ogłasza nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Radziejowie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 pokój 117 na I piętrze w zaklejonej kopercie z opisem: "Nabór na stanowisko KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADZIEJOWIE" w terminie do dnia 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godz. 13.00.
http://umradziejow.pl/news/content/132

#64 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 21 styczeń 2012 - 20:57:07

Aha
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W RADZIEJOWIE
Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godziny 13.00.

Wymagania podstawowe związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie wyższe, preferowany kurs podstawowy strażników gminnych.
2. Co najmniej 5-letni staż pracy, preferowany staż pracy w służbach mundurowych
lub w jednostkach administracji publicznej na stanowisku urzędniczym.
3. Znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z ustawami pokrewnymi oraz ustawy
o samorządzie gminnym.
4. Obywatelstwo polskie.
6. Ukończone 30 lat.
7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Pełna zdolność do czynności prawnych.
8. Nienaganna opinia .
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:
1. Prawo jazdy kat. B.
2. Dyspozycyjność, systematyczność w działaniu, zdyscyplinowanie.
3. Biegła obsługa komputera.
4. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Odporność na stres.
7. Znajomość terenu i warunków lokalnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 ze zm.)
- współdziałanie z Policją i innymi jednostkami w zakresie zadań związanych z porządkiem
i bezpieczeństwem publicznym,
- realizacja zadań i nadzór wynikający z ustawy o strażach gminnych,
- prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ich wykrywanie,
- nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia,
- dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych, wniosków
o ukaranie do sądów oraz oskarżanie przed sądami w zakresie ustawowych uprawnień.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
4. kwestionariusz osobowy,
5. 1 zdjęcie do legitymacji,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o posiadaniu pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze. zm.).
9. pisemna Koncepcja funkcjonowania Straży Miejskiej w Radziejowie.
10. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku komendanta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 pokój 117 na I piętrze w zaklejonej kopercie
z opisem: "Nabór na stanowisko KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
W RADZIEJOWIE" w terminie do dnia 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów.
Warunki pracy:
Stanowisko: Komendant Straży Miejskiej w Radziejowie
Czas pracy: niepełny wymiar czasu pracy
Warunki płacy: zgodnie z tabelą zaszeregowania i regulaminem wynagradzania
Miejsce wykonywania pracy: siedziba straży - Urząd Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 oraz teren miasta Radziejów.

Osoby upoważnione do udzielania informacji o naborze:
Włodzimierz Gorzycki – Sekretarz Miasta,
Katarzyna Jałoszyńska
tel. 0 54 285 71 00, 0 54 285 71 02, 0 54 285 71 09.


Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski

#65 ~podatnik~

~podatnik~
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2012 - 21:39:01

DO SRANIA !!! :D

A tu co tak śmierdzi, tego też wezmą do galopu ? :o

#66 ~gosc~

~gosc~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 00:42:14

Przydałoby się coś takiego w naszym miasteczku, tylko żeby chcieli działać. Można by zacząć od stada deb***i, którzy w nocy trzymają psy na balkonach i te ujadają bez przerwy. Gdyby tak jeden czy drugi baran zapłacił za zakłócanie ciszy zrozumiałby może że to innym przeszkadza. Na policję niestety liczyć nie można bo pies psu nie przeszkadza

#67 ~cisza nocna~

~cisza nocna~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 01:05:32

Przydałoby się coś takiego w naszym miasteczku, tylko żeby chcieli działać. Można by zacząć od stada deb***i, którzy w nocy trzymają psy na balkonach i te ujadają bez przerwy. Gdyby tak jeden czy drugi baran zapłacił za zakłócanie ciszy zrozumiałby może że to innym przeszkadza. Na policję niestety liczyć nie można bo pies psu nie przeszkadza

Igrasz z ogniem synu, nie ładnie ... !!! B)

#68 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 07:56:46

Aha
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W RADZIEJOWIE
Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godziny 13.00.

Wymagania podstawowe związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie wyższe, preferowany kurs podstawowy strażników gminnych.
2. Co najmniej 5-letni staż pracy, preferowany staż pracy w służbach mundurowych
lub w jednostkach administracji publicznej na stanowisku urzędniczym.
3. Znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z ustawami pokrewnymi oraz ustawy
o samorządzie gminnym.
4. Obywatelstwo polskie.
6. Ukończone 30 lat.
7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Pełna zdolność do czynności prawnych.
8. Nienaganna opinia .
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:
1. Prawo jazdy kat. B.
2. Dyspozycyjność, systematyczność w działaniu, zdyscyplinowanie.
3. Biegła obsługa komputera.
4. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Odporność na stres.
7. Znajomość terenu i warunków lokalnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 ze zm.)
- współdziałanie z Policją i innymi jednostkami w zakresie zadań związanych z porządkiem
i bezpieczeństwem publicznym,
- realizacja zadań i nadzór wynikający z ustawy o strażach gminnych,
- prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ich wykrywanie,
- nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia,
- dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych, wniosków
o ukaranie do sądów oraz oskarżanie przed sądami w zakresie ustawowych uprawnień.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
4. kwestionariusz osobowy,
5. 1 zdjęcie do legitymacji,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o posiadaniu pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze. zm.).
9. pisemna Koncepcja funkcjonowania Straży Miejskiej w Radziejowie.
10. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku komendanta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 pokój 117 na I piętrze w zaklejonej kopercie
z opisem: "Nabór na stanowisko KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
W RADZIEJOWIE" w terminie do dnia 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów.
Warunki pracy:
Stanowisko: Komendant Straży Miejskiej w Radziejowie
Czas pracy: niepełny wymiar czasu pracy
Warunki płacy: zgodnie z tabelą zaszeregowania i regulaminem wynagradzania
Miejsce wykonywania pracy: siedziba straży - Urząd Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 oraz teren miasta Radziejów.

Osoby upoważnione do udzielania informacji o naborze:
Włodzimierz Gorzycki – Sekretarz Miasta,
Katarzyna Jałoszyńska
tel. 0 54 285 71 00, 0 54 285 71 02, 0 54 285 71 09.


Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski


Skończcie z tą formalną farsą przecież dawno komendant wybrany a wymagania napisane pod niego.

Powinniście jeszcze dodać do wymagań, że jest mile widziane nie posiadanie własnego zdania i całkowita uległość na "sugestie" przełożonych.


#69 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 08:02:30

Komendant powołany specjalnie do zarządzania połową etatu strażnika miejskiego - to przedsięwzięcie śmiało może kandydować do najgłupszego pomysłu roku. Nie jestem pewien ale czy przypadkiem w Urzędzie Miasta nie powstał ostatnio wydział " głupich kroków " jak w cyrku Monthy Pythona, bo posunięcia o tym ewidentnie świadczą. W głowie się nie mieści tak szastać miejską kasą. Władze miasta już chyba zupełnie są oderwane od rzeczywistości.

#70 ~ola~

~ola~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 08:54:46

Cza na referendum.

#71 ~sum~

~sum~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 08:58:45

Jeszcze bedziecie przeklinać ja za byle co mandacik trzeba będzie zapłacić.

#72 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 12:50:17

Skończcie z tą formalną farsą przecież dawno komendant wybrany a wymagania napisane pod niego.

Powinniście jeszcze dodać do wymagań, że jest mile widziane nie posiadanie własnego zdania i całkowita uległość na "sugestie" przełożonych.

BMW ?
bierny, mierny, ale wierny

#73 ~Mischiefter~

~Mischiefter~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 12:57:34

Jak rzeczywiście zostanie zafundowany naszemu i dla jego "dobra" społeczeństwu ten "luksus", to wielu do końca życia nie wybaczy sobie błędu, że kiedyś oddali głos by burmistrzem miasta Radziejów został pan Sławomir Bykowski !!! :angry:

#74 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 12:58:14

Strażnikiem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 21 lat,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
5) cieszy się nienaganną opinią,
6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

#75 ~GOŚĆ~

~GOŚĆ~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 13:09:28

To może podamy jeszcze treść ślubowania :rolleyes:

Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.

#76 ~gość:)~

~gość:)~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 13:39:16

Może chwila na podsumowanie:

Poczyniono pierwsze kroki zmierzające do powołania w Radziejowie nowej jednostki - Straży Miejskiej. Został ogłoszony konkurs na komendanta straży.
Swoje kandydatury chętni mogą zgłaszać do 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godz. 13.00, po czym komisja konkursowa wyłoni najlepszego kandydata. Do obsadzenia będzie jeszcze jedno stanowisko - strażnika miejskiego, bowiem początkowo planuje się utworzenie dwóch stanowisk.

Utworzenie Straży Miejskiej w Radziejowie wciąż wzbudza duże emocje - w mieście są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej inicjatywy.
Część mieszkańców uważa, że jest to niepotrzebny wydatek, bo kompetencje Straży Miejskiej są ograniczone i w rzeczywistości niewiele mogą zrobić.
Zwolennicy natomiast uważają, że powstanie Straży Miejskiej znacząco wpłynie na poprawę ładu i porządku w mieście. Do kompetencji strażników należy bowiem m.in. egzekucja przestrzegania prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o ruchu drogowym czy ustawy o ochronie zwierząt.

Czy Straż Miejska wpłynie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Radziejowie?

Na to pytanie nikt teraz nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Przekonają się o tym sami mieszkańcy w momencie, gdy strażnicy "zaczną działać" na terenie miasta.


Pozdrawiam :rolleyes:

#77 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2012 - 13:46:45

Może chwila na podsumowanie:

Poczyniono pierwsze kroki zmierzające do powołania w Radziejowie nowej jednostki - Straży Miejskiej. Został ogłoszony konkurs na komendanta straży.
Swoje kandydatury chętni mogą zgłaszać do 27 stycznia 2012 roku (włącznie) do godz. 13.00, po czym komisja konkursowa wyłoni najlepszego kandydata. Do obsadzenia będzie jeszcze jedno stanowisko - strażnika miejskiego, bowiem początkowo planuje się utworzenie dwóch stanowisk.

Utworzenie Straży Miejskiej w Radziejowie wciąż wzbudza duże emocje - w mieście są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej inicjatywy.
Część mieszkańców uważa, że jest to niepotrzebny wydatek, bo kompetencje Straży Miejskiej są ograniczone i w rzeczywistości niewiele mogą zrobić.
Zwolennicy natomiast uważają, że powstanie Straży Miejskiej znacząco wpłynie na poprawę ładu i porządku w mieście. Do kompetencji strażników należy bowiem m.in. egzekucja przestrzegania prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o ruchu drogowym czy ustawy o ochronie zwierząt.

Czy Straż Miejska wpłynie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Radziejowie?

Na to pytanie nikt teraz nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Przekonają się o tym sami mieszkańcy w momencie, gdy strażnicy "zaczną działać" na terenie miasta.


Pozdrawiam :rolleyes:


A kiedy społeczeństwo zostanie poinformowane o zapadnięciu decyzji, która środę ? B)

#78 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 25 styczeń 2012 - 09:43:36

A kiedy społeczeństwo zostanie poinformowane o zapadnięciu decyzji, która środę ? B)

po co gdybać, skoro wszystko zostanie w rodzinie i niejaki niedoszły pleban swiecimski szeryfem grodu

#79 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 25 styczeń 2012 - 23:18:09

złozyłem podanie :) może będę komendantem na pół etatu:) ha ha ha

#80 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 26 styczeń 2012 - 09:27:18

Może władze miasta nas uprzedzą jakie niemądre pomysły mają na dalszą cześć roku.

Znów będą budować basen na świeżym powietrzu czy może pójdą w zagospodarowanie ścieku jakim są radziejowskie błota na cele rekreacyjne bo nie wątpię że w wymyślaniu idiotyzmów macie nieograniczone możliwości.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych