Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Debata

Aleksandrów debata burmistrz Cieśla Wypij wybory

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
9 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Czterdziestolatek~

~Czterdziestolatek~
 • Goście

Napisano 22 październik 2018 - 22:00:14

Tak na poważnie. Znamy już podział głosów oddanych w wyborach na Burmistrza naszego miasta. Jest jeszcze sporo czasu. Może tak zorganizować debatę kandydatów startujących w drugiej turze. Szczegóły organizacyjne zostawiam osobom kompetentnym w tej dziedzinie. Co Państwo o tym sądzicie? Proszę tylko merytorycznie, z góry dziękuję.#2 ~Edward~

~Edward~
 • Goście

Napisano 23 październik 2018 - 08:45:14

Popieram wniosek o Debatę tych dwóch kandydatów na Burmistrza.Duża sala na dworcu PKP,lub mniejsza MCK,

 #3 ~Gosc~

~Gosc~
 • Goście

Napisano 23 październik 2018 - 09:19:29

Aleee szalejecie jak zwykleee

#4 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 23 październik 2018 - 11:04:20

Debata mogłaby wiele pokazać. Ale jak można rozmawiać z kimś kto czynnie napadł na Cieślę? Sprawa zgłoszona na Policję. #5 ~Gosc~

~Gosc~
 • Goście

Napisano 23 październik 2018 - 12:12:56

Ojej zal mi was

#6 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 23 październik 2018 - 21:02:50

Jakoś ciężko mi uwierzyć, że ktoś kandydujący na takie stanowisko, osobiście by fizycznie zaatakował kontrkandydata. Nawiasem mówiąc, pewnie bez problemu by znalazł paru chętnych co by to za flaszkę zrobili ;-) Jeśli oczywiście taki fakt miał miejsce...#7 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 25 październik 2018 - 12:15:27

Jakoś ciężko mi uwierzyć, że ktoś kandydujący na takie stanowisko, osobiście by fizycznie zaatakował kontrkandydata. Nawiasem mówiąc, pewnie bez problemu by znalazł paru chętnych co by to za flaszkę zrobili ;-) Jeśli oczywiście taki fakt miał miejsce...

Wieść gminna niesie, że to niestety prawda. Rozumiem, że kampania rządzi się swoimi prawami (wszystkie kampanie przypominają trochę zabawę w błocie), ale takie zachowania są niedopuszczalne.#8 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 25 październik 2018 - 13:06:33

SZANOWNI MIESZKAŃCY

ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO!

 

W związku z rozpowszechnianiem przez KWW Niezależni informacji nieprawdziwych, szkalujących Burmistrza Miasta i pracę kierowanego przez burmistrza Urzędu,

wyjaśniamy:

 

Sprawy miejskiej oświaty w czasie wprowadzania reformy.

 

1. Wydzierżawienie budynku Gimnazjum wiązało się z koniecznością obniżenia wydatków na oświatę, które w związku ze wzrostem zadań systematycznie rosną. W 2017 roku udział wydatków oświatowych w finansowaniu wydatków Gminy wynosił 33,64 % a w roku 2018, zgodnie z planem ma wynieść 35,96 %. Niska kwota dzierżawy wiąże się z tym, że Miasto nie ponosi kosztów eksploatacji budynku, które w poprzednich latach były wysokie (w roku 2015 – 185 889,16 zł, w 2016 r. – 186 719,96 zł, w 2017 r. – 173 359,74 zł). Przewidywany koszt utrzymania budynku po wydzierżawieniu wyniesie w całym 2018 r. 61 372,67 zł, będzie więc prawie trzykrotnie mniejszy. Budynek Gimnazjum nadal umożliwia funkcjonowanie 3 szkół (oprócz gimnazjum mieści się tam Technikum Mundurowe i Szkoła Muzyczna), co zwiększa ofertę edukacyjną dla naszych dzieci. Nie przeszkadza to utworzeniu w budynku Domu Dziennego Pobytu dla seniorów. Zostanie on utworzony w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego za środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego, na co został już złożony stosowny wniosek. Zadanie to nie będzie wymagało wkładu własnego miasta.

2. Przekazanie budynku przedszkola osobie prywatnej również miało na celu obniżenie kosztów funkcjonowania oświaty. Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu miasta dotację na każdego ucznia w wysokości 75% kwoty, jaką wydajemy na utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu Samorządowym. W bieżącym roku kalendarzowym koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym wg. stanu wydatków bieżących na 31.09.2018 wynosi 1021,88 zł a przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w kwocie 766,41 zł na dziecko. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje w mieście. Podkreślić należy, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, na które miasto nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa. Funkcjonujące w mieście przedszkola niepubliczne pozwalają na zapewnienie opieki wszystkim dzieciom zamieszkałym w Aleksandrowie Kujawskim i jednoczesne racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje.

 

1. Wniosek na remont sali widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury został złożony do Ministerstwa Kultury przez Dyrektora MCK ale nie uzyskał dofinansowania. Nie zabrano więc środków finansowych przeznaczonych na remont MCK, aby „łatać” dziury budżetowe.

2. Przez cały okres kadencji Rada Miejska nie zabezpieczyła w budżecie środków na termomodernizację budynków szkół, a jedynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Mimo przygotowania projektów termomodernizacji 4 budynków, nie uruchomiono środków na jej wykonanie. Środki te znajdowały się na koncie Miejskiego Centrum Kultury i w efekcie nie zostały wykorzystane. W podobny sposób Rada Miejska uniemożliwiła na ostatniej sesji na przekazanie do szkół pieniędzy otrzymanych z rezerwy budżetowej MEN z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych. 94 554 zł nadal znajduje się na koncie Gminy Miejskiej a nauczyciele i uczniowie czekają na pomoce, które w dużym stopniu ułatwiłyby realizację podstaw programowych z geografii, biologii, chemii i fizyki.

3. Środki pozyskane na remont dworca to nie jest „kropla w morzu” potrzeb. Do tej pory pozyskano na remont dworca łączną kwotę 3.762.594,91 zł, w tym 320.000,00 zł które mogą przepaść, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni nie zgodzili się na zabezpieczenie wkładu własnego.

4. Zawarta umowa na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w kilkudziesięciu ulicach miejskich przewiduje w swoim zakresie odbudowę nawierzchni jezdni po całej szerokości
i długości co jednoznacznie poprawi stan ulic.

 

Wygląd miasta.

 

1. Środki na utrzymanie zieleni były systematycznie obcinane podczas sesji budżetowych przez Radę Miejską w Aleksandrowie Kujawskim w tym m.in. wymiana ławek i koszy na śmieci.

2. Budynek dworca kolejowego zostaje sukcesywnie remontowany. Przeniesiono tam bibliotekę co pozwoliło na ograniczenie środków finansowych w związku z płaconym wcześniej czynszem za wynajem. Sala widowiskowa służy mieszkańcom na wszystkie okoliczne imprezy.

3. Na zdewastowany wiadukt są niezbędne uzgodnienia dotyczące rozbiórki i trwają rozmowy z PKP w sprawie przejścia podziemnego.

4. Sprzątanie miasta przy wykorzystaniu pracowników interwencyjnych pozwala na pomoc tym ludziom w zatrudnieniu co jest jedną z najlepszych metod aktywizacji. Środki na utrzymanie zimowe również było obcinane przez Radnych na sesji ale pomimo tego zapewniano godne standardy przejezdności.

 

Sprawy, które dają dużo do myślenia.

 

1. Nieprawdą jest, że w czerwcu 2018 roku Burmistrz nie otrzymał absolutorium. Rada Miejska (6 głosów za, 4 głosy przeciw 1 – głos wstrzymujący) nie dokonała rozstrzygnięcia
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Regionalna Izba Obrachunkowa – jednostka nadrzędna zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2017. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wyraziła również pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2017. To Rada nie wykonała swojego obowiązku.

2. Ocena kompetencji pracowników samorządowych, zatrudnianie oraz zwalnianie należy do Pracodawcy. Sprawa jest w sądzie pracy. Nie można tolerować nieróbstwa!

3. Połączenie dwóch stanowisk – sekretarza oraz wiceburmistrza jest korzystne dla budżetu miasta, gdyż jest to oszczędność w wysokości ok. 50 tys. zł. rocznie.

4. Potrzeba połączenia dwóch stanowisk – prezesów spółek miejskich wyniknęła podczas problemów przy realizacji pierwszego kontraktu z dofinansowania. Udało się zakończyć przedmiotową inwestycję, a także pozyskać kolejne środki na które 23.10. br podpisano umowę na 22 mln zł dofinansowania. Rozdzielenie tych funkcji nastąpi niezwłocznie.

 

Gazeta Aleksandrowska.

 

Obowiązkiem samorządu gminnego jest transparentność działań realizowanych przez miasto. Wykonując obowiązek informacyjny wobec mieszkańców miasta zamieszczane są informacje w Gazecie Aleksandrowskiej, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Jest to najtańsza forma zamieszczania informacji w prasie tradycyjnej. Nieprawdą jest zarzut, iż w Gazecie Aleksandrowskiej nie ma miejsca na polemikę, gdyż niejednokrotnie zamieszczane były artykuły polemiczne

 

Szybkie decyzje na licznych sesjach nadzwyczajnych.

 

1. Zwoływanie sesji w trybie nadzwyczajnym świadczy o dbałości o miasto i jest najlepszym rozwiązaniem na szybkie podejmowanie decyzji, w takich między innymi sprawach  jak wkład własny do środków pozyskiwanych z zewnątrz. Dziwi fakt, że radni w takich sprawach byli przeciwni, bądź wstrzymywali się od głosu, nie dyskutując merytorycznie, a jedynie poprzestawali na dyskusji na temat trybu zwołania sesji. Środki na ulicę Limanowskiego miały znaleźć swoje uzasadnienie przy remontach ulic w tym m.in.: Strażackiej, Ogrodowej, Okrzei, Kościuszki w związku z planowaną budową sieci gazowej w ul. Limanowskiego. Dlaczego radni wybrali remont tego odcinka ulicy zamiast innego, aby poprawić wyjazd na ul. Przemysłową i rozładować korki? Wykonana przebudowa na połowie ulicy uniemożliwi podłączenie mieszkańców tej części natomiast pozostała część zostanie poddana przebudowie po wykonaniu sieci gazowej.

 

2. Nieprawdą jest, że wiele uchwał zostało uchylonych przez nadzór Wojewody, gdyby tak było samorząd nie mógłby realizować

 

 KWW Tylko Aleksandrów Kujawski - TAK

 #9 ~ws 1~

~ws 1~
 • Goście

Napisano 25 październik 2018 - 20:33:01

Debata musi się odbyć to okazja do poznania kandydatów i wyraz szacunku dla wyborców . Kandydaci będą mieli sposobność zaprezentowania się wyborcom . A wyborcy na żywo będą mieli możliwość zobaczyć jak w takiej sytuacji się zachowują i ocenić ich predyspozycje do objęcia funkcji burmistrza . Wyborczą debata pomorze w decyzji na kogo zagłosować , jeśli któryś kandydatów nie podejmie wyzwania to moim zdaniem nie ma predyspozycji od objęcia funkcji burmistrza . Panowie mam nadzieję ze podejmiecie wyzwanie , będzie okazja wyjaśnić sobie wiele spraw które was różnią . #10 ~Towarzysz Szmaciak~

~Towarzysz Szmaciak~
 • Goście

Napisano 25 październik 2018 - 20:38:10

Prowadzącym debatę powinien być "redaktor" gazety za zero groszy. Gwarantuje to obiektywizm i brak stronniczości.

Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Aleksandrów, debata, burmistrz, Cieśla, Wypij, wybory

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych